• /´gini¸pig/

  Thông dụng

  Danh từ
  (động vật học) chuột lang
  Vật hoặc người dùng trong việc thí nghiệm
  Người hưởng lương tính ra thành đồng ghinê (hưởng lương, chứ không có thực quyền)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X