• /´gu:ldən/

  Thông dụng

  Cách viết khác guilder

  Danh từ

  Đồng gunđơn (tiền Hà-lan)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X