• Môi trường

    Sự xói mòn mương máng
    Sự xâm thực nghiêm trọng trong đó kênh rãnh bị cắt sâu hơn 30cm (1 foot). Nói chung, mương máng là loại rãnh đủ sâu để giao nhau với nông cụ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X