• Thông dụng

  Danh từ

  Sự xói mòn của nước thành rãnh

  Cơ khí & công trình

  sự xói mòn thành rãnh

  Kỹ thuật chung

  mương xói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X