• Thông dụng

    Danh từ

    (từ lóng) nhân tình của găngxtơ, mèo của găngxtơ ( (cũng) moll)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X