• /´gu:ru:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người có uy tín lớn trong cộng đồng người Hinđu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X