• Y học

    (gyno-, gynacc(o)-) prefix chỉ phụ nữ hay cơ quan sinh dục nữ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X