• Xây dựng

    đường chân trời giả, la bàn con quay (để quan trắc độ cao của các thiên thể, máy bay...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X