• /¸dʒairou´steibə¸laizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thiết bị tạo ổn định kiểu con quay hồi chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X