• Vào Danh sách Danh sách từ mới thuộc từ điển Ô tô đang chờ giải nghĩa

  Bước 1

  Lựa chọn một từ mà bạn biết nghĩa hoặc có thể dịch nghĩa từ đó từ những gợi ý tiếng Anh mà chúng mình đưa ra. Ví dụ: bạn chọn từ Coast Side Từ chưa được giải nghĩa sẽ có dạng như sau:

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  Bước 2

  Ấn vào nút Sửa tab trên cùng hoặc nút [Sửa] ở phía cuối dòng chữ Ô tô như hình vẽ

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  BaamBoo Tra Từ hiện ra nội dung chỉnh sửa như hình dưới đây:

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  Bước 3

  Bạn thêm giải nghĩa tiếng Việt vào cho từ:

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  Sau đó, bạn hãy xóa đoạn mã tiêu bản {{nhờ giải nghĩa}} để loại từ này ra khỏi danh sách từ chờ giải nghĩa:

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  Bước 4

  Sau khi ấn nút Xem thử để chắc chắn bạn đã làm đúng, Hãy Tóm tắt hoạt động của bạn

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  Bước 5

  Ấn nút Lưu để lưu lại đóng góp của bạn

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Baamboo Tra Từ xin cảm ơn sự đóng góp của các bạn vào từ điển Ô tô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X