• Toán & tin

    giao diện song song hiệu suất cao

    Giải thích VN: HIPPI là một chuẩn ANSI (American National Standards Institute), phát triển từ công trình được thực hiện tại LANL (Los Alamos National Library). Tốc độ truyền dữ liệu của nó là 800 Mbits/s hoặc 1600 Mbits/s. Giao diện là điểm-tới-điểm, nghĩa là nó hình thành một sự kết nối giữa hai thiết bị. Nó cũng là simplex, nghĩa là truyền dữ liệu theo một chiều; Tuy nhiên, hai kênh simplex có thể được thiết lập để tạo ra một kênh duplex. HIPPI có thể được dùng để kết nối các thiết bị ngoại vi hay thiết lập các kết nối giữa các bộ xử lý hay giữa các siêu máy tính. Qui cách kỹ thuật của giao diện đòi hỏi cáp nối phải có đến 50 cặp dây đồng xoắn. Dữ liệu được truyền trên 32 cặp dây và tốc độ mỗi dây 25 Mbits/s, tổng thông suất (throughput) là 800 Mbits/s. Thông suất này hỗ trợ các tác vụ bus 32-bit, với bus 64-bit hoạt động ở tốc độ 1,600 Mbits/sec ta dùng cáp kép. Khoảng cách thực sự của việc truyền trên cáp đồng bị giới hạn trong 25 meters (82.5 feet); nhưng nếu dùng sợi quang, khoảng cách có thể mở rộng ra từ 300 meters đến 10 kilometers. HIPPI chỉ có thể dùng cho các kết nối điểm-tới-điểm, việc sử dụng các chuyển mạch từ 8 đến 32 cổng thì tổng quát hơn. Mỗi cổng có một địa chỉ riêng dùng sơ đồ định địa chỉ 24-bits. Chuyển mạch thiết lập mạch điểm-tới-điểm giữa hai hệ thống cuối khác nhau. HIPPI thường hữu dụng cho những kết nối trực tiếp đến các siêu máy tính và các thiết bị ngoại vi hiệu suất cao, nhưng nó hiếm khi được dùng trong một LAN (local area network), mặc dù điều này có thể.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X