• /hi:məsai'tɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ, cũng .haemocytometer

  Dụng cụ đếm tế bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X