• Thông dụng

  Danh từ

  Cán, chuôi (dao, rìu...)

  Ngoại động từ

  Tra cán, tra chuôi (vào dao, rìu...)

  Kỹ thuật chung

  chuôi
  tay cầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X