• (đổi hướng từ Halalled)
  /hɑ'lɑ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm thịt súc vật theo giới luật Hồi giáo

  Động từ

  Làm thịt (súc vật) theo giới luật Hồi giáo

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X