• /´hæljəd/

  Thông dụng

  Cách viết khác halliard

  'h“lj”d
  danh từ
  (hàng hải) dây leo

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  dây giằng ăng ten

  Kỹ thuật chung

  dây kéo
  dây néo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X