• (đổi hướng từ Handsome is ashandsome does)

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  Hay handsome is as handsome does

  đẹp nết hơn đẹp người; xét người bằng việc làm đừng xét qua lời nói
  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

  Xem thêm handsome

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X