• /´hæηg¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khó chịu, sự bứt rứt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự treo, sự dừng đột ngột

  Cơ - Điện tử

  Sự treo, sự dừng đột ngột

  Toán & tin

  cắt đường truyền
  tạm dừng

  Kỹ thuật chung

  gác máy
  sự tắc
  sự treo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X