• /´hæptik/

  Thông dụng

  Cách viết khác haptical

  Căn cứ vào xúc giác

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sờ mó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X