• Toán & tin

    nối ngang cứng

    Giải thích VN: Trong các trình xử lý từ, đây là một dấu gạch nối đặc biệt có tác dụng như là một ký tự không thay đổi, sao cho văn bản không thể ngắt từ ở dấu ngang nối này. Đồng nghĩa với non-breaking hyphen.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X