• Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) sự phân tích hàm điều hoà

  Điện

  phân tích ra sóng

  Giải thích VN: Khỏa sát dạng sóng phức tạp theo các biểu thức của các thành phần điều hòa.

  Điện lạnh

  phân tích sóng hài

  Điện tử & viễn thông

  sự phân tích điều hòa
  sự phân tích hài hòa

  Kỹ thuật chung

  giải tích điều hòa
  giải tích Fourier
  phân tích điều hòa

  Cơ - Điện tử

  Phép phân tích sóng hài, giải tích điều hòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X