• Điện tử & viễn thông

  tần số điều hòa
  tần số hài hòa

  Điện lạnh

  tần số họa ba

  Điện

  tần số sóng hài

  Giải thích VN: Tần số là bội số của tần cơ bản. Thí dụ nếu tần số cơ bản là 1000kc thì tần số sóng hài thứ hai là 2x 1000kc hay là 2000kc, tần số sóng hài thứ ba là 3000kc...

  Y học

  tần số điều hoà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X