• /´heitfulnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính đáng căm thù, tính đáng căm hờn, tính đáng căm ghét
  Sự căm thù, sự căm hờn, sự căm ghét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X