• /ˈhɔntɪd , ˈhɑntɪd/

  Thông dụng

  Tính từ
  Thường được năng lui tới
  Có ma
  a haunted house
  căn nhà ma

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X