• Thông dụng

  Đại từ

  Nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ người và động vật giống đực)

  Danh từ

  Đàn ông; con đực
  ( định ngữ) đực (động vật)
  Viết tắt
  Chất nổ công phá mạnh ( high explosive)
  Ngài ( His / Her Excellency)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X