• Thông dụng

  Danh từ

  Mũ sắt
  Đầu óc, trí óc
  Người thông minh
  Hình trang trí ở đầu chương mục

  Cơ - Điện tử

  Nắp, chụp, mũ, phần đầu, phần trên

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  dầm móc (đỉnh), xà móc (đỉnh), xà ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X