• ['hed'kwɔ:təz]

  Thông dụng

  Danh từ

  • Viết tắt là HQ, động từ theo sau có thể ở số ít hoặc số nhiều
  Địa điểm từ đó kiểm soát hoạt động của một tổ chức
  (quân sự)Sở chỉ huy
  Cơ quan đầu não

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X