• Điện lạnh

  mặt hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing face [surface]
  mặt [bề mặt] hấp thụ nhiệt

  Kỹ thuật chung

  bề mặt hấp thụ nhiệt
  heat-absorbing face [surface]
  mặt [bề mặt] hấp thụ nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X