• /´hi:tri¸teiniη/

  Kỹ thuật chung

  giữ nhiệt
  trữ nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X