• /´hi:t¸steibl/

  Kỹ thuật chung

  bền nhiệt
  ổn định nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X