• /heft/

  Thông dụng

  Danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  Trọng lượng, sức nặng
  Sự đẩy, sự nâng lên, sự nhấc lên

  Ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhấc lên để ước lượng sức nặng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sức nâng lên

  Kỹ thuật chung

  sức nặng
  trọng lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X