• (đổi hướng từ Hemstitched)
  /´hem¸stitʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trang trí bằng giua

  Danh từ

  Mũi khâu giua

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X