• /hep/

  Thông dụng

  Tính từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) biết thừa, biết tỏng
  to be hep to someone's trick
  biết tỏng cái trò chơi khăm của ai
  Am hiểu những cái mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X