• /´hə:də/

  người chăn súc vật (a person whose job is to take care of a group of animal such as sheep and cows in the countryside )

  Kỹ thuật chung

  cung trưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X