• /´hiərou¸wə:ʃip/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự sùng bái anh hùng, sự tôn sùng anh hùng
  Ngoại động từ
  Tôn thờ, sùng bái quá mức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X