• /´hə:pi:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) bệnh ecpet, bệnh mụn giộp

  Chuyên ngành

  Y học

  bệnh herpes
  cold sore (herpessimplex)
  bệnh herpes môi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X