• /´hesiən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải bao bố (bằng gai, đay)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dạng Hess
  ma trận Hess

  Xây dựng

  vải bao bì
  vải bao bố

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X