• /´hetərou¸dain/

  Thông dụng

  Danh từ

  (rađiô) Heterođin, bộ tạo phách

  Tính từ

  (rađiô) (thuộc) Heterođin, (thuộc) bộ tạo phách

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  máy tạo phách

  Điện

  sự tạo phách

  Giải thích VN: Quá trình phối hợp hai sóng tần số khác biệt thành sóng hiệu tần.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X