• /´haid¸baund/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhỏ nhen, hẹp hòi
  Thủ cựu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X