• /hou/

  Thông dụng

  Thán từ

  Ô! ồ! thế à!
  Này!
  (hàng hải) kia!, kia kìa
  land ho!
  đất liền kia kìa! kia đất liền!
  Như whore ( từ lóng )

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X