• /´hou¸daun/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ) điệu nhảy sinh động ở nông thôn
  Tiệc có điệu nhảy này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X