• Điện

    khả năng giữ lạnh

    Giải thích VN: Khả năng giữ nhiệt độ thấp trong bộ bốc hơi sau khi thu nhiệt do sự bốc hơi đã ngưng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X