• /´houmwəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trở về nhà; trở về tổ quốc, trở về nước
  homeward journey
  cuộc hành trình trở về nhà; cuộc hành trình trở về tổ quốc

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  trở về nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X