• /¸hɔmi´letik/

  Thông dụng

  Tính từ, cũng homiletical

  Thuộc (giống) bài thuyết pháp
  Thuộc nghệ thuật thuyết pháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X