• /´hu:du:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vận rủi, sự không may
  Vật xúi, người xúi (mang lại sự không may)

  Ngoại động từ

  Làm cho gặp rủi, làm cho không may

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  curse , hex
  verb
  curse , hex

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X