• /´huk¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự móc vào với nhau
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (rađiô) sự phát thanh đồng thời một chương trình trên một hệ thống đài phát thanh
  to speak over a nationwide hook-up
  phát biểu trên một hệ thống phát thanh đồng nhất trong toàn quốc
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự câu kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X