• Hóa học & vật liệu

  đào giếng (khai thác)
  sự lắp ráp (thiết bị)

  Điện

  cách đấu dây
  hàn dây

  Giải thích VN: Nối, hàn hay đấu dây trong máy điện hoặc thiết bị điện.

  sự lắp ráp thực nghiệm

  Kỹ thuật chung

  nối dây

  Giải thích VN: Nối, hàn hay đấu dây trong máy điện hoặc thiết bị điện.

  sơ đồ đấu dây
  sự dựng
  sự trang bị

  Địa chất

  móc, nối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X