• /´hu:ki/

  Thông dụng

  Cách viết khác hookey

  Danh từ
  To play hooky (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trốn học đi chơi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  truancy , truantry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X