• Điện

    đường truyền ngang

    Giải thích VN: Khoảng cách thấy được từ một anten phát đến đường chân trời.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X