• /´hɔt¸pleit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bếp hâm, đĩa hâm

  Chuyên ngành

  Vật lý

  tấm sưởi ấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X