• /´haus¸kra:ft/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuật cai quản gia đình, thuật tề gia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X